button-wai

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek


I. Az Előadásokra és a Látogatókra vonatkozó szabályzat:

 

1. A jegy megvásárlásával illetve felhasználásával a látogató a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. Általános Szerződési Feltételeit tudomásul veszi! A rendezvény szervezője műszaki, technikai stb. akadályok, rossz idő esetén az előadás megkezdésével legkésőbb 23.00 óráig várhat. Az esetlegesen megszakított első felvonás folytatásáról a helyszínen nyújt szervező tájékoztatást. Az I. felvonás után félbeszakadt előadás megtartottnak tekintendő! Az előadás elmaradása esetén a jegyek a kijelölt esőnapokra érvényesek. Ha az előadás végleges lemondásra kerül, a jegy az előadás dátumától számított 14 napon belül a www.szegediszabadteri.hu oldalon közzétett Közleményben foglaltak szerint váltható vissza. A Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. fenntartja a jogot, hogy a bérletek árát és összetételét meghatározza. A vásárlók részére visszafizetés a bérletben foglalt előadásokra szóló jegyek listaárának arányában történik.

 

2. Az esőnap időpontját a Szabadtéri legkésőbb az előadások megtartása előtt 8 nappal közzéteszi a honlapján, illetve arról ugyanezen időponttól a jegyirodákon lehet tájékoztatást kérni személyesen, e-mailben vagy telefonon. Fesztivál Jegyiroda – REÖK 6720, Szeged, Tisza L. krt. 56., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 62/541-205

 

3. Jegyet nem cserélünk és nem váltunk vissza! A jegy ára 27% ÁFÁ-t tartalmaz.

 

4. A Szegedi Szabadtéri Játékok területei: Szeged, Dóm tér és Újszegedi Szabadtéri Színpad. A Szegedi Szabadtéri Játékok területén 6 év alatti gyermekek nem tartózkodhatnak.

 

5. A Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. a műsor- és szereplőváltoztatás jogát fenntartja!

 

6. A Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. fenntartja a jogot, hogy az előadásokról kép és hangfelvételt készítsen, továbbá felhívja a nézők figyelmét, hogy a felvétel során alkalmazott technikai eszközök a színpadra való rálátást zavarhatják. Az esetleges kellemetlenségért nézőink elnézését és megértését kérjük.

A Szegedi Szabadtéri Játékokon bemutatott előadások, próbák teljes terjedelme szerzői jogvédelem alá esik, így bármilyen célú és formájú felhasználásuk felhasználási engedélyhez kötött, melyet minden előadásra, minden alkalommal külön kell megkérni a terjedelem megjelölésével. Felhasználási engedély nélkül az előadásokról, próbákról kép-, hang, valamint kép- és hangfelvételt készíteni szigorúan TILOS.

 

7. Társaságunk ezúton tájékoztatja a Szegedi Szabadtéri Játékokon résztvevőket, hogy a tömegrendezvények résztvevőinek rögzítéséhez és nyilvánosságra hozatalához az érintett személy hozzájárulása nem szükséges. Fentiekre figyelemmel Társaságunk fenntartja a jogot Szegedi Szabadtéri Játékok helyszínein zajló események rögzítéséhez, - ahol nem az egyes ember képmásának a felvétele a cél, hanem a tömeg bemutatása - és az így rögzített anyag nyilvánosságra hozatalához.

 

8. Az 1999. évi LXXVI. törvény a Szerzői jogról rendelkezései értelmében ezennel tájékoztatjuk, hogy a www.szegediszabadteri.hu oldalon megvásárolt ingóságok (Mű) szerzői jogvédelem alatt állnak. Erre figyelemmel azok nyilvános felhasználáshoz a szerző engedélye és nevének feltüntetése szükséges. A Mű szerzőjének adatait az ingóságok vételére kötött adásvételi szerződésekben tüntetjük fel.

 

9. Társaságunk ezúton tájékoztatja a Szegedi Szabadtéri Játékok online jegyvásárlóit, hogy az online jegyvásárlás a jegy árán felül plusz értékesítési költségekkel járhat.

 

10. A Szegedi Szabadtéri Játékok területére kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak belépni. Belépéskor minden belépő személy köteles aláveti magát a beléptetési folyamatnak. A Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft-nek jogában áll a beléptetési folyamat során minden belépő személyről kép-, hang, valamint kép- és hangfelvételt rögzíteni és azt az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme érdekében megőrizni, kezelni, valamint a hatóságok ezirányú megkeresése esetén részükre átadni. A rögzített kép-, hang, valamint kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított harminc nap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.

 

11. A Szegedi Szabadtéri Játékok területére ütő-, szúró,- vágóeszközt, fegyvert, továbbá gyúlékony és robbanásveszélyes anyagot vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni szigorúan TILOS! A biztonsági szolgálat a rendezvényre belépő személyt a testi sérülés okozására alkalmas tárgyak bevitelének megakadályozása érdekében csomagja tartalmának bemutatására felszólíthatja, rajta és csomagján kizárólag fémtárgyak kimutatására alkalmas eszközt alkalmazhat, ennek visszautasítása esetén a rendezvényen való részvételét megtilthatja.

 

12. A Szegedi Szabadtéri Játékok területére TILOS behozni kutyát, házi-, dísz-, vagy hobbiállatot, illetve vadállatot.

 

13. Társaságunk tájékoztatja a Szegedi Szabadtéri Játékokon résztvevőket, hogy az előadás zavartalan megtekintésének biztosítása érdekében a nézőtérre esernyőt felvinni TILOS.

Eső esetén nézőink részére költségtérítés ellenében esőkabátot biztosítunk!

 

14. Alkoholos, kábítószer vagy egyéb befolyásoltság hatása alatt álló, valamint a nem kulturált öltözékben megjelenő személy a Szegedi Szabadtéri Játékok területét nem látogathatja. A próbák, előadások megtartását TILOS akadályozni vagy bármilyen módon megzavarni, ezért az előadások során kérjük a mobiltelefonok használatát látogatóink szíveskedjenek mellőzni.

 

15 . A rendezvény megtartását akadályozó vagy zavaró, annak biztonságát veszélyeztető személyeket a biztonsági szolgálat jogosult kilétének igazolására felszólítani, a rendezvényen való részvételét megtiltani, távozásra felszólítani, amennyiben az érintett személy ennek nem tesz eleget, és az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges, a rendezvényről kivezetni.

 

16. A Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. Igazgatóságának, a biztonsági szolgálat és a hostessek utasításait a látogatók kötelesek betartani. A biztonsági szolgálat jogosult ellenőrizni a fenti szabályok betartását.

 

17.  A Szegedi Szabadtéri Játékok területén okozott bármilyen károkozás TELJES KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGET von maga után a Ptk. szabályai szerint!

 

18. A Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. fenntartja magának az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosításának jogát azzal a feltétellel, hogy az esetleges változásról a változás hatályba lépése előtt weblapján keresztül hirdetményi úton tájékoztatja az érdekelteket. A mindenkor hatályos Szabályzat megtekinthető a Szabadtéri honlapján. www.szegediszabadteri.hu

 

II. MŰSZAKI-TECHNIKAI ADATBÁZISKEZELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 

1. // A Műszaki-technikai adatbázis kezelési és Működési Szabályzat (Szabályzat) tárgya és személyi hatálya:

Jelen szabályzat tárgya: A Szegedi Szabadtéri Játékok a Dóm térre és az Újszegedi Szabadtéri Színpadra történő belépést és tartózkodást biztosító ún. műszaki-technikai adatbázis létrehozására szánt kártyák, azok adatainak határozatlan idejű kezelése.

Jelen Szabályzat – az Általános Szerződési Feltételek II. részeként -  a Szeged város Dóm téri helyszín és az Újszegedi Szabadtéri Színpad helyszín vonatkozásában érvényesíthető tartózkodási engedély (továbbiakban: "belépő"), továbbá az engedélyben önkéntesen szolgáltatott adatok kezelésének feltételeit tartalmazza, mely kiterjed az engedélyt megadó és a továbbiakban adatkezelőnek minősülő Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. Cj.szám: 06-09-011654) (továbbiakban: "Szabadtéri") és a tartózkodási engedéllyel rendelkezők (továbbiakban: "Engedélyes") viszonyára.

A belépő átvételével az Engedélyes kifejezetten elfogadja a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. Általános Szerződési Feltételeinek I. részét és a jelen Szabályzatot (II. rész) , továbbá azok későbbi módosításait. Az Engedélyes ráutaló magatartással (az adatok önkéntes megadásával) hozzájárul a jelen szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez, és tudomásul veszi, hogy köteles betartani a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. házirendjét és a biztonsági rendszabályokat.

A belépő átvételével az Engedélyes tudomásul veszi, hogy a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. által a részére átadott (személyre szóló) belépőkártya megrongálódása, elvesztése, ellopása, megsemmisülése, vagy harmadik személynek történő átadása esetén 10.000,- Ft, azaz tízezer forint kötbért köteles megfizetni a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. részére.

 

2. // A Működési Szabályzat érvényessége:

Jelen szabályzat 2016. augusztus 15. napjától határozatlan ideig érvényes.

 

3. // Az adatbázis létrehozásának célja: A szabadtéri játékok lebonyolításához szükséges munkatársak számára belépést biztosít, azt vonalkódos be- és kiléptető rendszerrel regisztrálva a szabadtéri játékok helyszínére: Szeged, Dóm tér és Újszegedi Szabadtéri Színpad és egyben a tartózkodási helyeket jelöli meg. Ebből az adatbázisból nyilvános vagy kereskedelmi célú adatbázisba adatok nem kerülnek.

 

4. //Az adatok kezelésével kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adjuk:

• Kizárólag az Engedélyes által megadott, és a belépés során keletkező adatok kezelése történik (név, cím, telefonszám, születési idő, e-mail cím, igényelt szolgáltatások megjelölése). A személyes adatokra megadására és kezelésére kizárólag a belépőt használók egyértelmű azonosítása és elérhetőségük biztosítása miatt van szükség. Az adatkezelés időtartama: határozatlan

• Az adatkezelés során az Adatbázisban szereplő adatokat kizárólag a Szabadtéri illetékes dolgozói ismerhetik meg és kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott célokra használhatják fel.

• Az adatszolgáltatás önkéntes, és minden abban résztvevőnek jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének a megszüntetését kérni.

• Az adatbázisból belépővel rendelkezők (Engedélyesek) kizárólag a belépőn megjelölt helyen tartózkodhatnak, semmilyen más joguk nem keletkezik és egyéb igényt sem érvényesíthetnek Szabadtérivel szemben a belépővel kapcsolatban.

• Szabadtéri a belépőből fakadó jogosultságokat egyoldalúan minden indoklás és következmény nélkül bármikor megszüntetheti, a belépőt visszavonhatja írásban, vagy a helyszínen szóban az ügyvezető igazgató vagy az ő próbatábla szerinti ügyeleti helyettesítésében eljáró személy.

 

Szeged, 2016. augusztus 15.

 

Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Támogatók
04 delmagyar radio88 nka szeged EMMI magyarturizmus
Médiatámogatók

mahircitypostermakotv artkalauzyalty logo lufira KEK 00AEEF v20180123 page 001